Psychologenpraktijk Drs. Jacqueline Gerbrands

Welkom op de website van mijn praktijk. Het is een basis-GGZ- praktijk waarin ik vanuit verschillende uitgangspunten met mensen aan hun problemen/vragen/ontwikkelingen werk. Mijn praktijk is in Leiden gevestigd.

In de gesprekken wordt vooral gewerkt aan het vergroten van uw bewustzijn over uzelf en uw eventuele klachten. Het doel van de gesprekken is dat u zichzelf weer beter tot uw eigen leven kunt verhouden en de problemen die u daar in tegenkomt óf kunt oplossen óf er beter mee om kunt gaan. 

De manier waarop we die gesprekken aanpakken hangt voor een groot deel af van uw wens en mogelijkheden. Ik zal in de intakegesprekken hier goed met u naar kijken en dan een bij u zo passend mogelijk manier van therapie aanbieden. Een GZ-psycholoog is een breed geschoolde psycholoog die een scala van therapeutische interventies tot zijn of haar beschikking heeft en vanuit veel verschillende therapievormen kan werken. 

Ik streef er naar zo laagdrempelig mogelijk te zijn daarom komt een u ook meteen bij uw eigen behandelaar terecht en zal de behandeling in principe binnen twee weken kunnen starten.