j.gerbrands@psychologe.nl

071-5126888

06-55774056

 

Groenesteeg 12

2312TL Leiden

 

Lammenschansweg 15

2313 DH Leiden

 

Rijn en Schiekade 16

2311 AK Leiden

 

Lid PsyAlite

Lid NIP

Lid NVAP

Lid LVVP nr 1733

GZ-psychologe 

bigregistratie 

nr 195051444125

Welkom en wachttijden

Welkom op de website van mijn praktijk. Het is een basis-GGZ- praktijk waarin ik vanuit verschillende uitgangspunten met mensen aan hun problemen/vragen/ontwikkelingen werk. Mijn praktijk is in Leiden gevestigd.

 

In de gesprekken wordt vooral gewerkt aan het vergroten van uw bewustzijn over uzelf en uw eventuele klachten. Het doel van de gesprekken is dat u zichzelf weer beter tot uw eigen leven kunt verhouden en de problemen die u daar in tegenkomt óf kunt oplossen óf er beter mee om kunt gaan. 

 

De manier waarop we die gesprekken aanpakken hangt voor een groot deel af van uw wens en mogelijkheden. Ik zal in de intakegesprekken hier goed met u naar kijken en dan een bij u zo passend mogelijk manier van therapie aanbieden. Een GZ-psycholoog is een breed geschoolde psycholoog die een scala van therapeutische interventies tot zijn of haar beschikking heeft en vanuit veel verschillende therapievormen kan werken. 

Ik streef er naar zo laagdrempelig mogelijk te zijn daarom komt een u ook meteen bij uw eigen behandelaar terecht en zal de behandeling in principe binnen twee weken kunnen starten.

 

Omgang met het coronavirus protocol 03/02/2021

In principe, als iemand geen symptomen heeft die vallen onder de symptomen van het Coronaviris, zullen de gesprekken gewoon face to face doorgaan. Met de aanpassing: dat ik geen handen geef, we op 1 1/2m afstand van elkaar blijven en ik zorg draag dat ik de dingen die aangeraakt worden regelmatig zal schoonmaken. Ook zal ik de therapiekamer luchten voordat het therapiegesprek begint. U kunt er ook altijd voor kiezen om het face tot face consult om te zetten in een telefonisch of beeldbellen therapiegesprek. 

 

 

 

(20/05/2021) . De wachttijd tot het hebben van een eerste afspraak is op dit moment 8 weken.