Kosten

Ik heb met alle ziektekostenverzekeringen een contract afgesloten. 

Hierdoor wordt de therapie, als u verwezen wordt door uw huisarts en er blijkt sprake te zijn van een voor vergoeding in aanmerking komende diagnose, vanuit de basisverzekering vergoed. U moet dan een verwijzing van uw huisarts naar een basis-GGZ krijgen. Meestal indiceert uw huisarts of de POH-GGZ off in aanmerking komt voor een behandeling in de basis-ggz. Zonder die verwijzing vergoedt uw verzekering de gesprekken niet vanuit de basisverzekering. 

Relatietherapie wordt door sommige verzekeringen vergoed uit de aanvullende verzekering,hier gelden dan specifieke regels voor. U dient zelf goed te controleren of relatiegesprekken uit uw aanvullende pakket vergoed worden.

Ook kunt u, als u de gesprekken niet via uw (basiszorg)verzekering wilt laten lopen, de kosten zelf betalen of voor een deel via sommige aanvullende polissen van uw verzekering vergoed proberen te krijgen. Dan heeft u in de meeste gevallen geen verwijsbrief van uw huisarts nodig. De kosten voor een intake gesprek zijn dan €160 euro voor een intakegesprek en daarna 110,- per consult van ongeveer 3/4 uur. Het is ook mogelijk om via internet of telefonische consulten te krijgen. De kosten zijn dan afhankelijk van de tijd die zo’n consult duurt.

Eigen risico

Per jaar wordt er, door de overheid, een eigen risico vastgesteld,  in 2024 is dat 385 euro. Dit betekent dat u als u een beroep op vergoedingen vanuit de basisverzekering doet, u de eerste 385,- euro zelf  moet betalen. Het kan ook zijn dat u vrijwillig een hoger eigen risico heeft afgesloten, dan zal u dus dat hoger bedrag eerst zelf moeten betalen. Uw zorgverzekeraar zal dat bedrag bij u innen.  Als u in dit jaar nog geen beroep op uw basisverzekering heeft gedaan kan het dus zijn, dat u van uw verzekering (een deel) van de kosten eerst zelf moet betalen totdat u dus in totaal uw eigen risico van €385 hebt vol gemaakt.

Per verzekeraar heb ik met verschillende declaratieplafonds te maken, dit kan op enig moment in het jaar betekenen dat ik mensen van bepaalde verzekeringen niet meer in therapie zou kunnen nemen als u dit via uw basisverzekering wilt laten lopen. Mocht dit bij u het geval zijn dan zal ik dat u bij uw aanmelding laten weten. Mocht dit bij uw verzekering het geval zijn dan kunt u met uw verzekering contact opnemen zij kunnen o.a. via wachtlijstbemiddeling voor u kijken waar u dan wel op korte termijn terecht zou kunnen.


Afspraak afzeggen en eventuele kosten hiervan;

Als u een gesprek wilt afzeggen of verzetten kunt u dat altijd doen maar dat moet uiterlijk 24 uur van te voren gebeuren. Wilt u binnen 24 uur een afspraak af- of verzetten dan zijn de kosten voor de afzegging van dit gesprek voor uw eigen rekening. De verzekering vergoedt geen niet nagekomen gesprekken. De nota voor dit/deze te laat of niet afgezegde gesprek(ken) zal dan ook naar uw huisadres gestuurd worden. De kosten hiervoor zijn 2/3 van de werkelijke kosten (zie voor precieze bedragen hieronder bij het kopje prijzen).

De betaling hiervan dient binnen 14 dagen te gebeuren. 

Prijzen van de verschillende consulten per 1/1/2024

Als u de gesprekken niet door uw verzekering wilt laten vergoeden of als de gesprekken niet (meer) vergoed worden door uw verzekering dan zijn de kosten als volgt: 

  • Individueel consult ¾ uur plus 15 minuten administratiekosten 110,- euro (een intakegesprek is 160 euro en duurt 60 minuten).
  • Relatietherapie consult 1uur tot 5 kwartier plus 15 minuten administratiekosten 180,- euro (het intakegesprek voor relatietherapie is 199,- euro)
  • Telefonische consult max 15 minuten 45,- euro 
  • E-mail contact 27,- euro (afhankelijk van de lengte van het contact, wordt vaak individueel overeengekomen). 
  • Een te laat of niet afgezegd consult kost 2/3 van de kosten die het gemiste consult zou kosten dus voor een individuele intake gesprek is dat 106,66 euro, voor een individueel therapiegesprek 73,33 euro voor relatietherapie intake gesprek is dat 132,66 en voor een relatietherapiegesprek 120 euro.
  • De betalingstermijn waarbinnen de nota voldaan moet worden is 28 dagen. 
  • Aan een eerste herinnering zijn geen kosten verbonden, de kosten voor een tweede herinnering zijn 5 euro; de kosten voor een derde herinnering zijn 15,-. Daarna wordt de incassering van een nota overgedragen aan een incassobureau. 


Bij het eerste gesprek vraag ik u om de verwijsbrief van de huisarts , uw identiteitsbewijs en uw pasje van de ziektekostenverzekering mee te nemen. Zonder deze brief en pasjes kan ik uw gesprek niet bij de zorgverzekeraar indienen en zal u zelf de kosten voor het gesprek moeten betalen.