Vergoeding

Vergoeding door ziektekostenverzekering

Ik heb met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten voor 2023.  

De gesprekken worden vergoed vanuit de basisverzekering van uw ziektekostenverzekering. Het aantal gesprekken dat door uw verzekeraar vergoed zal worden is verbonden met de ernst van uw klachten. 

Ik zal in principe de gesprekken per maand direct bij uw zorgverzekeraar declareren. De hoogte van de verschillende declaraties zijn afhankelijk van de afspraken die uw verzekering met mij heeft gemaakt.  In principe bepaalt de huisarts of anders de POH-GGZ van uw huisarts of u in aanmerking komt voor een vergoeding voor de verwijzing naar een psycholoog. 

U heeft, om voor vergoeding van de kosten van een basis-GGZ pakket in aanmerking te komen, altijd een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Hierin moet minimaal staan dat u verwezen wordt naar de basis-ggz, vanwege een vermoeden van DSM 5 problematiek. U moet wel rekening houden met het feit dat u bij een vergoeding uit de basisverzekering, altijd eerst uw eigen risico zelf moet betalen, dat is in 2023 minimaal €385,- euro (als u zelf een hoger eigen risico heeft afgesloten, is dat dus hoger).

Verschillende behandelingsmogelijkheden per verzekeraar.

Omdat ik met alle zorgverzekeraars aparte en dus verschillende contracten heb afgesloten kan het zo zijn dat dat er voor de verzekeraar die u heeft geen ruimte meer is in mijn praktijk.

Sommige zorgverzekeraars geven plafonds aan het aantal cliënten dat zij in een bepaald pakket vergoeden aan mijn praktijk. Hierdoor kan het zijn dat ik u in mijn praktijk niet kan behandelen vanuit de vergoeding van uw zorgverzekeraar. Als dit bij uw verzekering het geval is zal ik u dit melden in het aanmeldcontact dat wij aan de telefoon of via de mail hebben. 

U kunt ook altijd contact opnemen met uw zorgverzekering voor wachtlijstbemiddeling.

Relatietherapie en therapie voor werkgerelateerde problemen of aanpassingsproblematiek, worden niet meer vanuit de basisverzekering vergoed. De kosten hervan zijn dus in principe voor u zelf of als u daar afspraken voor heeft gemaakt voor uw werkgever. Soms worden deze kosten wel door uw aanvullende verzekering vergoed. Dit moet u zelf bij uw verzekering navragen.

De precieze informatie kunt u vinden in uw polis, het gaat dan om de vergoeding voor het gaan naar een GZ-psycholoog. U kunt deze informatie ook vinden op www.lvvp.info onder het kopje vergoedingen door verzekeringen.

Mijn registraties
Ik ben een BIG- geregistreerde gezondheidpsychologe, tevens en antroposofisch gesprekstherapeute. Daarnaast ben ik bezig met een leerroute tot relatie therapeut (bij NVRG) en doe de route tot erkend relatietherapeut.

Lid NIP
Lid NVPAG voorheen NVAP
Lid LVVP nr 1733

Gezondheidspsychologe bigregistratie nr 195051444125