Kwaliteit en Privacy

Ik probeer de kwaliteit van mijn dienstverlening hoog te houden door mij o.a. na en bij te scholen en door de ontwikkeling in mijn beroepsveld goed bij te houden.

Ook heb ik een kwaliteitsstatuut opgesteld. Dit kunt u inzien door op het kwaliteitsstatuut bestand te klikken.

Ik werk ook via het zogenaamde rommen; dit betekent dat ik bij aanvang van de therapie en aan het einde van therapie u zal vragen een test in te vullen, de SQ48, om een objectieve gevalideerde maat te kunnen nemen met betrekking tot uw klachten en de vooruitgang na de therapie.

Daarnaast zijn er vanuit mijn beroepvereningingen kwaliteitscriteria opgesteld waar ik mij aan houd. Als u deze eisen wilt lezen kunt u de onderstaanden bestanden aanklikken. 

Al mijn communicatie gaat volgens de AVG normen.

Ik werk met een elektronisch dossier en zorg dat de beveiliging hiervan altijd optimaal is.

Daarnaast krijgt u aan het eind van de behandeling een evaluatie vragenlijst. Ik wil u vragen deze zo eerlijk mogelijk in te vullen, zodat ik mij kan blijven aanscherpen in mijn hulpverlening. Ook word ik vanuit mijn beroepsverenigingen getoetst in mijn hulpverlening. Hiervoor ben ik ook gevisiteerd door de LVVP en gebeurt dat ook door de NVAGP.

Klacht-indienen

LVVP-kwaliteitscriteria