Klachten

Mocht u een klacht over de behandeling hebben dan hoop ik dat u die met mij bespreekt. Ik sta zeer open om de klachten, vragen en opmerkingen met u te bespreken en het liefst op te lossen. 

Eventueel kunt u ook contact opnemen met een klachtenfunctionaris. Die kan u bijstaan in het helder maken en formulering van uw klacht of opmerkingen.  De klachtenfunctionaris is onpartijdig en alles wat u met de klachtenfunctionaris bespreekt is vertrouwelijk.

De klachtenfunctionariswaar u bij terecht kunt is: Annemarie van Kessel  via deze link leest u hoe en waar u een eventuele klacht kan indienen of bespreken met haar.

https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/