Wie ben ik

Ik ben geboren in 1965, ben opgegroeid in de omgeving van Zoetermeer. Ik heb in Leiden en Amsterdam mijn studie psychologie gedaan en heb vanaf 1991 een eigen praktijk. Ik woon samen en ben moeder van twee dochters . Ik ben o.a. een hardloopster in mijn vrije tijd. Kunst , natuur, meditatie, filosofie en antroposofie zijn belangrijke inspiratiebronnen in mijn persoonlijk leven.  Maatschappelijk voel ik mij ook duidelijk betrokken. 

Mijn zienswijze en methode van behandeling als psychologe.

Mensen kunnen zich aanmelden voor een klachtgerichte behandeling of een meer inzichtgevende behandeling. De expertise van de GZ-psychologen is dat zij een brede ingang en scholing achter de rug hebben en zich daar voortdurend in na en bijscholen. Dat geldt ook voor mij. 

Als GZ-psychologe vind ik het belangrijk om niet alleen naar de klacht(en) die iemand heeft te kijken maar deze klacht(en) ook te bezien binnen de persoonlijkheid die iemand heeft, en ook hoe deze klacht in de biografie staat.

Ik ga er vanuit dat de mens de (on)bewuste drijfveer heeft om zich te ontwikkelen, om te groeien en de mens doet dit ook door zich tot zijn problemen/klachten op een zinvolle manier te verhouden.

Klachten en problemen laten iets zien van iemands manier van doen en door die klachten ontstaat ook de mogelijkheid/ingang om je als mens meer te vormen vanuit je bewuste ik. 

Uiteraard blijft het uitgangspunt van de therapiegesprekken de vraag die iemand zelf heeft. Ik ga er vanuit dat iemand zelf een deskundige is op het gebied van zichzelf en ik zet mijn deskundigheid op gebied van de gedrags – en zielenprocessen in, om iemand te helpen bij een gewenste verandering of inzicht. 

Belangrijke therapeutische inspiraties zijn , compassie focused therapie, kortdurende analytische therapie, Psychosynthese, oplossingsgerichte therapie, cognitieve therapie, EFT therapie, hechtingstheorie, systeem therapie, biografische theorieën, meditatie en antroposofische menskunde. 
 

Mijn kwaliteiten en kwalificaties 
In 1990 heb ik mijn doctoraal psychologie behaald in het specialisatiegebied Klinische psychologie en vrouwenstudies. Daarna heb ik mij in een vijftal jaren verder gekwalificeerd in de vrouwenhulpverlening (etensproblematiek, angstproblematiek, relationele problematiek en incest) 

In 1995 heb ik mijn registratie tot eerstelijnspsychologe behaald en in 1998 mijn registratie als GZ-psychologe. In 1997 heb ik mijn registratie als antroposofische gesprektherapeut behaald. 

Daarna heb ik me in een breed scala van therapieën verdiept en geschoold o.a. rouwverwerking, traumaverwerking, borderlineproblematiek, psychosynthesetherapie, depressieve problematiek, autonomiegerichte therapie, angstproblematiek, schematherapie, relatietherapie (EFT), Polyvagaal therapie en EMDR. 

De laatste jaren heb ik mij vooral bezig gehouden met de hechtingstheorie, Polyvagaal therapie, schematherapie en de compassionate  focused therapy (CFT) en EMDR.

.