Therapieën

Ik behandel in mijn praktijk eigenlijk alle klachten die in een kortdurend of middellang traject behandeld kunnen worden bij de leeftijdsgroep vanaf 18 jaar. Mocht blijken dat een probleem niet in mijn praktijk behandeld kan worden dan zorg ik voor een goede doorverwijzing waarin alle verkregen informatie en een verslag van de behandeling goed doorgestuurd wordt. 

Ik geef zowel individuele therapieën als relatie- en gezinstherapieën. De manier waarop ik werk heeft als focus de cliënt zelf, dus dat betekent dat ik kijk welke therapie het beste bij iemand en het soort problematiek past. Dat kan van gedragstherapie, kortdurende psychoanalytische gerichte therapie tot zijnsgeoriënteerde therapie zijn.
 

In de behandeling zit vaak ook een stuk zelfwerkzaamheid, bijvoorbeeld door middel van internet contact tussen de gesprekken door, of het doen van andere opdrachten. Ik school mij voortdurend bij in de nieuwe ontwikkelingen van de psychotherapie. Het is voor mij mogelijk om eclectische te werken maar ook kan ik vanuit verschillende therapiestromingen therapie geven zoals o.a. autonomie sturende therapie, schematherapie, therapie gericht op hechtingsproblematiek, traumaverwerking, rouwverwerking  etc.

Een aantal voorbeelden van klachten waar mensen mee komen is: 

  • angst- of paniekproblemen 
  • depressieve problemen 
  • burn-out/overspannenheid 
  • levensfaseproblematiek 
  • rouw/traumaverwerking 
  • relatieproblemen 
  • werkproblemen 
  • ouder/kindproblemen 
  • slaapproblemen 
  • zingevingsproblematiek 

Maar ook andere problematiek kan in mijn praktijk behandeld worden.
Bij twijfel kunt u altijd contact met mij opnemen om te overleggen.