Aanmelden, Contact en bereikbaarheid

U kunt uzelf persoonlijk aanmelden via de mail j.gerbrands@psychologe.nl of telefonisch 06-55774056.

Als u zich via de mail wil aanmelden dan wil ik u vragen geen persoonlijke informatie in de mail te vermelden, dit in verband met de privacy gevoeligheid hiervan. Als u mij persoonlijke informatie wil mailen, kunt u dat aangeven in de aanmeldingsmail dan stuur ik u een veilige mail waar u dan op via beschermde mail kunt reageren.

Voor de vergoeding door de verzekeraar is een verwijzing van de huisarts nodig. De huisarts kan de verwijzing ook via zorgdomein naar mij sturen; mijn adres daar is:

Psychologenpraktijk Jacqueline Gerbrands 500083360@lms.lifeline.nl. 

Tussen de aanmelding en de eerste afspraak zit normaal gesproken twee weken*. Als dit niet het geval is zal ik dit aangeven. Er is geen wachttijd tussen de intake- en therapiegesprekken.

De eerste één à twee gesprekken zijn meestal intake gesprekken, hierin wordt de diagnose gesteld en het behandelplan gemaakt.

In principe stel ik uw huisarts op de hoogte van uw bezoek d.m.v. een kort verslag van de gesprekken. Maar dit is niet verplicht. U kunt dit weigeren. De behandeling staat onder beroepsgeheim.

*Laatste update van deze info 11/04/24: Op dit moment kan ik nieuwe aanmeldingen op de wachtlijst zetten maar de wachttijd, schat ik in, is tussen de 8-10 weken.

CONTACT EN BEGELEIDINGSMOGELIJKHEDEN

Ik ben een eenmanspraktijk dit betekent dat er een grens is in het aannemen van van nieuwe cliënten. Soms kan ik hierdoor ook periodes hebben waarin ik geen of pas na een bepaalde wachttijd nieuwe cliënten kan aannemen.

Ook betekent het dat ik geen cliënten kan aannemen die zich in een crisissituatie bevinden en/of binnen 24 uur zorg nodig hebben. Ik kan geen cliënten aannemen die problemen hebben waarbij intensieve begeleiding nodig is. Ik begeleid cliënten meestel met èèn therapiegesprek per 14 dagen.

Uw huisarts maakt meestal bij de verwijzing de inschatting of u bij mijn praktijk (een basis-ggz praktijk) op uw plek bent of niet.

Mocht u huisarts de inschatting maken dat u intensieve zorg nodig heeft dan verwijst uw huisarts/poh-ggz meestal naar de S-ggz. Mocht ik in de eerste gesprekken merken dat u intensievere zorg nodig heeft dan ik kan bieden dan zal ik u weer terugverwijzen naar uw huisarts.

Bereikbaarheid en waarneming

Ik ben bereikbaar op werkdagen tijdens kantooruren. Als ik in gesprek ben zal ik niet kunnen reageren maar u kunt dan een voicemail inspreken of een sms bericht of e-mailbericht sturen. Mocht u buiten kantooruren zorg nodig hebben dan kunt u contact opnemen met uw huisarts, de huisartsendienst of de crisisdienst.

Mocht u contact met mij op willen nemen dan zal ik uiterlijk binnen twee werkdagen contact met u opnemen. U kunt contact met mij opnemen via telefoon, sms of email.

In periodes dat ik afwezig ben zal mijn praktijk door een collega worden waargenomen, ik zal u daar, op het moment dat dat aan de orde is van op de hoogte brengen.