j.gerbrands@psychologe.nl

071-5126888

06-55774056

 

Groenesteeg 12

2312TL Leiden

 

Lammenschansweg 15

2313 DH Leiden

 

Rijn en Schiekade 16

2311 AK Leiden

 

Lid PsyAlite

Lid NIP

Lid NVAP

Lid LVVP nr 1733

GZ-psychologe 

bigregistratie 

nr 195051444125

Aanmelden

U kunt uzelf persoonlijk aanmelden via de mail j.gerbrands@psychologe.nl of telefonisch 06-55774056. Voor de vergoeding door de verzekeraar is een verwijzing van de huisarts nodig. De huisarts kan de verwijzing ook via zorgdomein naar mij sturen; mijn adres daar is:

 

Psychologenpraktijk Jacqueline Gerbrands 500083360@lms.lifeline.nl. 

 

Tussen de aanmelding en de eerste afspraak zit normaal gesproken twee weken*. Als dit niet het geval is zal ik dit aangeven. Er is geen wachttijd tussen de intake- en therapiegesprekken.

De eerste één à twee gesprekken zijn meestal intake gesprekken, hierin wordt de diagnose gesteld en het behandelplan gemaakt.

In principe stel ik uw huisarts op de hoogte van uw bezoek d.m.v. een kort verslag van de gesprekken. Maar dit is niet verplicht. U kunt dit weigeren. De behandeling staat onder beroepsgeheim.

 

 

*Laatste update van deze info 20/05/21: nu is de wachttijd 8 weken