HONOS, evaluatieformulier, Rom en Privacy Formulier

HONOS

Vanaf 1/1/2022 moet een ggz-behandelaar om de zorgzwaarte te meten de HONOS invullen. Deze HONOS moet vervolgens naar de NZa (Nederlands zorgautoriteit) gestuurd worden. De komende 2 jaar worden deze gegevens verzameld om een betere voorspelling te geven van de te verwachten zorgkosten. Op het moment zijn er in de media en onder ggz-hulpverleners geluiden gekomen dat deze gegevens niet voldoende geanonimiseerd zouden zijn. Deze geluiden waren al eerder te horen bij het verzamelen van de Rom gegeven die een aantal jaar geleden ook verzameld werden. Tegen de verzameling van die gegevens is toen succesvol een rechtszaak gevoerd die er toegeleid heeft dat deze Rom gegevens niet meer verzameld mochten worden. Op dit moment wordt overwogen om wederom een rechtszaak aan te spannen om ook deze gegevensverzameling te stoppen. Nu ben ik nog verplicht om deze (HONOS)gegevens aan te leveren. Gelukkig is er de mogelijkheid om een privacyverklaring in te vullen. Als u dit formulier invult en aan mij geeft of mailt dan hoeven deze gegevens niet verzameld te worden. onderaan deze pagina staat de link naar dit formulier.

Evaluatieformulier

Iedere eerstelijnspraktijk moet aan de door het LVVP gestelde kwaliteitseisen voldoen. Eén onderdeel hiervan is dat wij vragen aan onze clienten om een evaluatieformulier over de behandeling in te vullen. U krijg hiervoor een vragenlijst bij afsluiting van de therapiegesprekken. Op dit formulier kunt u aangeven hoe u de behandeling ervaren heeft. U kunt dit natuurlijk ook altijd mondeling met mij bespreken, ik zal u ook altijd in het laatste gesprek vragen om met mij terug te kijken naar de behandeling.

Rom

Ook stellen de verzekeraars als eis dat ik zowel aan het begin als aan het eind van ons contact een rom test afneem zodat op die manier gemeten kan worden of u door mijn behandeling ook minder last van de klachten die u bij aanmelding had hebt gekregen. U krijgt deze vragenlijsten via de email. Ik werk daarvoor samen met Therapieland. U zult de mails met de vragenlijsten ( ook de evaluatie) ontvangen via hen. Deze vragenlijsten worden door niemand anders ingezien dan door mij.

Privacyverklaring

U kunt via onderstaande link een privacyverklaring downloaden, als u die invult en meeneemt of mailt naar mij dan hoeft de informatie die ik verzamel , HONOS en diagnose, niet bij de zorgverzekeraar en de NZa terecht te komen. Ik adviseer u om dit formulier te gebruiken in het belang van uw privacy.

https://www.ggzwnb.nl/wp-content/uploads/2021/03/Privacyverklaring-zorgprestatiemodel-2022.pdf