j.gerbrands@psychologe.nl

071-5126888

06-55774056

 

Groenesteeg 12

2312TL Leiden

 

Lammenschansweg 15

2313 DH Leiden

 

Rijn en Schiekade 16

2311 AK Leiden

 

Lid PsyAlite

Lid NIP

Lid NVAP

Lid LVVP nr 1733

GZ-psychologe 

bigregistratie 

nr 195051444125

Evaluatie en Rom

Iedere eerstelijnspraktijk moet aan de door het LVVP gestelde kwaliteitseisen voldoen. Eén onderdeel hiervan is dat wij vragen aan onze clienten om een evaluatieformulier over de behandeling in te vullen. U krijg hiervoor een vragenlijst bij afsluiting van de therapiegesprekken.

 

Ook stellen de verzekeraars als eis dat ik zowel aan het begin als aan het eind van ons contact een rom test afneem zodat op die manier gemeten kan worden of de mensen die bij mij in therapie komen ook vooruit gaan m.b.t hun klachten. U krijgt deze vragenlijsten via de email. Ik werk daarvoor samen met Therapieland. U zult de mails met de vragenlijsten ( ook de evaluatie) ontvangen via hen.