j.gerbrands@psychologe.nl

071-5126888

06-55774056

 

Groenesteeg 12

2312TL Leiden

 

Lammenschansweg 15

2313 DH Leiden

 

Rijn en Schiekade 16

2311 AK Leiden

 

Lid PsyAlite

Lid NIP

Lid NVAP

Lid LVVP nr 1733

GZ-psychologe 

bigregistratie 

nr 195051444125

Klachten

Mocht u een klacht over de behandeling hebben dan hoop ik dat u die met mij bespreekt. Ik sta zeer open om de klachten, vragen en opmerkingen met u te bespreken en het liefst op te lossen. 

 

Eventueel kunt u ook contact opnemen met een klachtenfunctionaris. Die kan u bijstaan in het helder maken en formulering van uw klacht of opmerkingen.  De klachtenfunctionaris is onpartijdig en alles wat u met de klachtenfunctionaris bespreekt is vertrouwelijk.

 

De klachtenfunctionariswaar u bij terecht kunt is: Annemarie van Kessel  via deze link leest u hoe en waar u een eventuele klacht kan indienen of bespreken met haar.

 

https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/