j.gerbrands@psychologe.nl

071-5126888

06-55774056

 

Groenesteeg 12

2312TL Leiden

 

Lammenschansweg 15

2313 DH Leiden

 

Rijn en Schiekade 16

2311 AK Leiden

 

Lid PsyAlite

Lid NIP

Lid NVAP

Lid LVVP nr 1733

GZ-psychologe 

bigregistratie 

nr 195051444125

Kosten

 

Ik heb met alle ziektekostenverzekeringen een contract afgesloten. 

Hierdoor wordt de therapie, als u verwezen wordt door uw huisarts en er blijkt sprake te zijn van een voor vergoeding in aanmerking komende diagnose, vanuit de basisverzekering vergoed. Dit gaat via 3 pakketten  in de basis-GGZ, pakket kort, pakket middel en pakket intensief. U moet dan een verwijzing van uw huisarts naar een basis-GGZ krijgen. Meestal indiceert uw huisarts of de POH-GGZ voor welk pakket u waarschijnlijk in aanmerking komt. Zonder die verwijzing vergoedt uw verzekering de gesprekken niet vanuit de basisverzekering. Ik declareer de gesprekken dan direct bij uw verzekering. Relatietherapie wordt door sommige verzekeringen vergoed uit de aanvullende verzekering,hier gelden dan specifieke regels voor. U dient zelf goed te controleren of relatiegesprekken uit uw aanvullende pakket vergoed worden.

 

Ook kunt u, als u de gesprekken niet via uw (basiszorg)verzekering wilt laten lopen, de kosten zelf betalen of voor een deel via sommige aanvullende polissen van uw verzekering vergoed proberen te krijgen. Dan heeft u in de meeste gevallen geen verwijsbrief van uw huisarts nodig. De kosten voor een intake gesprek zijn dan €154 euro voor een intakegesprek en daarna 101,- per consult van ongeveer 3/4 uur. Het is ook mogelijk om via internet of telefonische consulten te krijgen. De kosten zijn dan afhankelijk van de tijd die zo'n consult duurt.

 

Eigen risico

Per jaar wordt er, door de overheid, een eigen risico vastgesteld,  in 2021 is dat 385 euro. Dit betekent dat u als u een beroep op vergoedingen vanuit de

 

basisverzekering doet, u de eerste 385,- euro zelf  moet betalen. Uw zorgverzekeraar zal dat bedrag bij u innen.  Als u in dit jaar nog geen beroep op uw basisverzekering heeft gedaan kan het dus zijn, dat u van uw verzekering (een deel) van de kosten eerst zelf moet betalen totdat u dus in totaal uw eigen risico van €385 hebt vol gemaakt.

 

Per verzekeraar heb ik met verschillende declaratieplafonds te maken, dit kan op enig moment in het jaar betekenen dat ik mensen van bepaalde verzekeringen niet meer in therapie zou kunnen nemen als u dit via uw basisverzekering wilt laten lopen. Mocht dit bij u het geval zijn dan zal ik dat u bij uw aanmelding laten weten. Mocht dit bij uw verzekering het geval zijn dan kunt u met uw verzekering contact opnemen zij kunnen o.a. via wachtlijstbemiddeling voor u kijken waar u dan wel op korte termijn terecht zou kunnen.


Afspraak afzeggen en eventuele kosten hiervan;

Als u een gesprek wilt afzeggen of verzetten kunt u dat altijd doen maar dat moet uiterlijk 24 uur van te voren gebeuren. Wilt u binnen 24 uur een afspraak af- of verzetten dan zijn de kosten van dit gesprek voor uw eigen rekening. De verzekering vergoedt geen niet nagekomen gesprekken. De nota voor dit/deze te laat of niet afgezegde gesprek(ken) zal dan ook naar uw huisadres gestuurd worden. Als dit een intake gesprek betreft zijn deze kosten 74 euro en voor een consult van 45 minuten 65 euro. Voor een relatiegesprek is dat 89 euro. De betaling hiervan dient binnen 14 dagen te gebeuren. 

Prijzen van de verschillende consulten per 1/1/2021

Als u de gesprekken niet door uw verzekering wilt laten vergoeden of als de gesprekken niet (meer) vergoed worden door uw verzekering dan zijn de kosten als volgt: 

 

  • Individueel consult ¾ uur plus 15 minuten administratiekosten 101,- euro 
  • (Een intakegesprek is eenmalig 154 euro, daarna geldt de individuele consult prijs)
  • Relatietherapie consult 1uur tot 5 kwartier plus 15 minuten administratiekosten 154,- euro (het intakegesprek voor relatietherapie is 185,- euro)
  • Telefonische consult max 15 minuten 41,- euro 
  • E-mail contact 27,- euro(15 min) (afhankelijk van soort contact, wordt vaak individueel overeengekomen). 
  • De betalingstermijn waarbinnen de nota voldaan moet worden is 28 dagen. 
  • Aan een eerste herinnering zijn geen kosten verbonden, de kosten voor een tweede herinnering zijn 5 euro; de kosten voor een derde herinnering zijn 15,-. Daarna wordt de incassering van een nota overgedragen aan een incassobureau. 


Bij het eerste gesprek vraag ik u om de verwijsbrief van de huisarts , uw identiteitsbewijs en uw pasje van de ziektekostenverzekering mee te nemen. Zonder deze brief en pasjes kan ik uw gesprek niet bij de zorgverzekeraar indienen en zal u zelf de kosten voor het gesprek moeten betalen.