j.gerbrands@psychologe.nl

071-5126888

06-55774056

 

Groenesteeg 12

2312TL Leiden

 

Lammenschansweg 15

2313 DH Leiden

 

Rijn en Schiekade 16

2311 AK Leiden

 

Lid PsyAlite

Lid NIP

Lid NVAP

Lid LVVP nr 1733

GZ-psychologe 

bigregistratie 

nr 195051444125

Kwaliteit

Ik probeer de kwaliteit van mijn dienstverlening hoog te houden door mij o.a. na en bij te scholen en door de ontwikkeling in mijn beroepsveld goed bij te houden.

Ook heb ik een kwaliteitsstatuut opgesteld. Dit kunt u inzien door op het kwaliteitsstatuut bestand te klikken.

Ik werk ook via het zogenaamde rommen; dit betekent dat ik bij aanvang van de therapie en aan het einde van therapie u zal vragen een test in te vullen, de SQ48, om een objectieve gevalideerde maat te kunnen nemen met betrekking tot uw klachten en de vooruitgang na de therapie.

 

Daarnaast zijn er vanuit mijn beroepvereningingen kwaliteitscriteria opgesteld waar ik mij aan houd. Als u deze eisen wilt lezen kunt u de onderstaanden bestanden aanklikken. 

Al mijn communicatie gaat volgens de AVG normen.

 

Daarnaast krijgt u aan het eind van de behandeling via Therapieland een evaluatie vragenlijst. Ik wil u vragen deze zo eerlijk mogelijk in te vullen, zodat ik mij kan blijven aanscherpen in mijn hulpverlening. Ook word ik vanuit mijn beroepsverenigingen getoetst in mijn hulpverlening. Hiervoor ben ik ook gevisiteerd door de LVVP en gebeurt dat ook door de NVAP.